เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002907Advanced Nutrition
โภชนวิทยาขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทางโภชนาการ สารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ พยาธิสภาพของร่างกายที่เกิดจากการขาดสารอาหาร การรักษาผู้ป่วยในโรคต่างๆ ข้อบ่งชี้และข้อห้ามต่างๆ การศึกษาถึงสารอาหารที่มีความสำคัญในการรักษาและการป้องกันโรคในปัจจุบัน รวมถึงสามารถให้คำแนะนำในการเลือกโภชนาการที่เหมาะสมในสภาวะต่างๆแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์


Role of nutrition such as macronutrient, micronutrient and supplements in Anti-Aging medicine, pathology in malnutrition states, nutrition treatment in specific diseases, indications and contraindications; updates in nutritional prevention and management in various health conditions and other diseases, including suggestion in choosing appropriate nutrients for different condition to patients and medical staffs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH