เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002906Advanced Energy Medicine
เวชศาสตร์พลังงานขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แขนงต่าง ๆ ของเวชศาสตร์พลังงาน ความสมดุลย์ของพลังงานที่มีผลกระทบในโรคต่างๆ การรักษาโรคด้วยเวชศาสตร์พลังงาน เช่น การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าแม่เหล็ก อายุรเวช ชี่กง การนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ข้อบ่งชี้, ข้อห้ามต่างๆ รวมถึงสามารถให้การรักษาโรคและคำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู่ป่วย


Various types of energy medicine, balancing of body’s energy field which effect in illness, treatment of disease by different types of energy medicines such as electromagnetic field therapy, Ayurvedic medicine, Qi gong; update applications, indications, contraindications including give specific treatments and appropriate advice for patients.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH