เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2003902Advanced Anti-Aging Science
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต0 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาการ และอาการแสดง ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความเสื่อมชราของมนุษย์ พยาธิสภาพ สาเหตุ การวินิจฉัย การใช้ยา ฮอร์โมน การป้องกันความเสื่อม การดูแลเฉพาะสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ และการให้คำปรึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ ด้านการชะลอวัยได้


Signs and symptoms of human aging, pathophysiology, etiology, diagnosis, drug uses, hormone therapy for preventing degenerative disease, specific treatment for different aging diseases and advise consultation to general Anti Aging Scientists.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH