เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002709Cosmetic Dermatology and Aging Skin
ศาสตร์เกี่ยวกับความงามผิวหนังและภาวะความชราของผิวหนัง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและสรีรวิทยาของความชราต่อระบบผิวหนัง การรักษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านศาสตร์เกี่ยวกับความงามผิวหนังเช่น ยาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรักษา การแก้ไข ด้วยโบท็อกซ์ การฉีดคอลลาเจน การรักษาด้วยเมโสเทอราปี และการทำไลโปซัคชั่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาด้วยเลเซอร์ ศิลปะในการผสมผสานของการรักษาต่าง ๆให้ได้ผลดี ผลข้างเคียงต่อการรักษาชนิดต่างๆ และหลักการในการดูแลผู้ที่เริ่มมีภาวะความเสื่อมชราของผิวหนัง


Physical and physiological change of skin agin; treatments by cosmetic dermatology such as medications, rejuvenation by botox, collagen injection, mesotherapy and liposuction; basic laser technology and integration for better treatment; side effect of treatments; understand how to prevent skin aging.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH