เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002708Anti-Aging and Regenerative Medicine Clinic 2
คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาวะความชรา การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลตรวจซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน ให้การวินิจฉัย แนะนำ ให้การป้องกันและรักษาด้วยยา ฮอร์โมน อาหารเสริม เน้นการรักษาด้านการออกกำลังกาย และแนวแพทย์ทางเลือก แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะต่างๆที่เกี่ยวกับความชราในแผนกผู้ป่วยนอก


Practice in the OPD for history taking and physical examination in Anti-Aging and Regenerative Medicine ‘s clinic; observe and discuss the advanced laboratory investigation such as hormone level, oxidative stress etc. for the proper prevention and treatment; prevention and treatment by exercise, hormone, nutrition, antioxidant, etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH