เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002706Geriatric Medicine
โรคทางอายุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความชรา
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โรคในระบบต่าง ๆ ที่พบได้ในภาวะความชรา เช่นโรคระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสมองและประสาท ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะกระดูกพรุน โรคข้อเสื่อม เป็นต้น หลักการรักษา การดูแลผู้ป่วยในภาวะโรคต่าง ๆ ผลแทรกซ้อน การนำหลักการดูแลผู้ป่วยทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มาประยุกต์ควบคู่กับการรักษาในปัจจุบัน


Disorders in Aging conditions such as osteoporosis, osteoarthritis; understand the aging process involved in Endocrine, Cardiovascular, Genitourinary, Cerebral and Neuronal system, etc.; application of Anti Aging and Regenerative Medicine; treatment, prevention and counseling in aging population.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH