เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002705Environment and Occupational Disorder
โรคที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาวะที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ เสียง อาหาร สารเคมี โลหะหนัก ต่าง ๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับร่างกาย การวินิจฉัย ตรวจรักษา และการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน สารก่อภูมิแพ้ต่าง ๆ และการส่งตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมและถูกต้อง


Conditions related to environmental pollution; air, water, noise, foods, allergen, toxin, chemical substances and heavy metals which affect the human body system; how to diagnose and prevention from occupational disorder; how to investigate to get the definite diagnosis for the proper treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH