เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002704Hormone
ฮอร์โมน
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คำจำกัดความของภาวะการขาดฮอร์โมน ความแตกต่างของภาวะการขาดฮอร์โมนตั้งแต่วัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ อาการและอาการแสดงของการขาดฮอร์โมนแต่ละชนิด โรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาดฮอร์โมน การทดสอบทางห้องปฏิบัติการและการรักษาการขาดฮอร์โมนประเภทต่าง ๆ การให้ฮอร์โมนทดแทน การติดตามการรักษาคนไข้ที่ขาดฮอร์โมนประเภทต่าง ๆ ปัญหาและการแก้ไขในการรักษาคนไข้ที่ขาดฮอร์โมนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เมลาโทนิน โกร์ธ ฮอร์โมน ธัยรอยด์ ฮอร์โมน แคลซิโทนิน และ คอร์ติซอล เป็นต้น


Definition of hormone deficiency; difference of onset of hormone deficiency between childhood and adolescence; physical signs and symptoms in various type of hormone deficiency; lab test for hormone deficiency; hormone replacement therapy (indication, contraindication, mechanism of action, pharmaco kinetics , dosage, route, methods of application, benefits and side effects); follow up and problem solving of hormone treatment eg. Melatonin, Growth hormone, Thyroid hormone, Calcitonin, Cortisol, Testosterone, Estrogen, Progesterone, Pregnenolone, DHEA, etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH