เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002703Anti-Aging Diagnostic and Therapeutic Intervention
การวินิจฉัยและการรักษาทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิธีการต่าง ๆ ในการประเมินอายุที่มีการใช้งานในปัจจุบันและงานวิจัย การประเมินอายุตามชีวภาพการเก็บตัวอย่างวิจัยในสถานพยาบาลที่เปิดรับบริการการรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติ การศึกษาการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีส่วนสำคัญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรค เช่น การตรวจทางฮอร์โมน การตรวจสารอนุมูลอิสระ การตรวจภูมิแพ้อาหาร การตรวจระดับทางโภชนาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Biological age measurement; clinical examination for biological age assessment; lab test and investigation such as hormonal profile, antioxidant status, food allergy test, vitamin and mineral status, etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH