เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003710Supplementation in Anti-Aging and Regenerative Science
อาหารเสริมในวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
อาหารเสริมชนิดต่าง ๆ ประโยชน์จากอาหารเสริมที่ได้รับต่อร่างกายในระบบต่าง ๆ หลักการประยุกต์ในการให้อาหารเสริม เช่น วิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร ต่างๆ ให้เหมาะสมในการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และการให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Basic knowledge of the supplement; how to use vitamins, minerals, herbs and phytonutrients for the efficacy, benefit, side effect, prevention and counseling.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH