เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003709Basic Knowledge of Aesthetic Dermatology and Aging Skin Care
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความงามผิวหนังและความชราของผิวหนัง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาและกายภาพของความชราต่อระบบผิวหนัง ปัจจัยที่ส่งเสริมและป้องกันในการชะลอความเสื่อมชราของผิวหนัง และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาวินิจฉัยความเสื่อมชราของผิวหนัง


Aging skin change in the aspect of Anatomy; Physiology and Histopathology; Causes and predisposing factors of aging skin; how to prevent aging process.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH