เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003708Laboratory in Anti-Aging and Regenerative Science Clinic 2
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 2
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สังเกตการณ์ ในการซักประวัติ ตรวจร่างกายทางระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้าน Anti-Aging ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ผู้ตรวจ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ แปลผลตรวจ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มขึ้น ให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวกับความชราในแผนกผู้ป่วยนอก


Attend the OPD for history taking and physical examination by physicians in Anti-Aging and Regenerative Medicine ‘s department; Observe and discuss the advanced laboratory investigation such as hormone level, oxidative stress etc. for the proper management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH