เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003705Occupational and Environmental Effect to the Human Body
ผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาวะที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม อากาศ น้ำ เสียง อาหาร สารเคมี โลหะหนัก ต่าง ๆ และสารก่อภูมิแพ้ที่มีผลเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบข้อต่อกล้ามเนื้อ หัวใจ หลอดเลือด สมอง ระบบประสาท ระบบภูมิคุ้มกัน และต่อมไร้ท่อ เป็นต้น


Effect of pollutions; air, water, noise, food, allergen, toxic and chemical substances which affect environment and human body system such as cardiovascular, neurological, immunological, musculoskeletal, endocrine system. etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH