เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003704Basic Knowledge of Physiology of the Hormones
พื้นฐานทางสรีรวิทยาฮอร์โมน
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สรีรวิทยาพื้นฐานของฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ เช่น สเตียรอยด์ ฮอร์โมน โพลีเปปไตด์ ฮอร์โมน และอะมิโนแอซิด ฮอร์โมน กลไกในการออกฤทธิ์ ผลกระทบระหว่างฮอร์โมน ผลกระทบของฮอร์โมนต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ทราบถึงอาการและอาการแสดง และภาวะที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฮอร์โมน


Basic and physiology of hormones; steroid hormones, polypeptide and amino acid; Mechanism of hormones on various body systems; clinical manifestation and associated abnormal conditions related to hormones.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH