เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2003703Application in Anti-Aging Science
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้านการชะลอวัย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิธีการต่าง ๆ ในการประเมินอายุที่มีการใช้งานในปัจจุบันและงานวิจัย การประเมินอายุตามชีวภาพการเก็บตัวอย่างวิจัยในสถานพยาบาลที่เปิดรับบริการการรักษา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีส่วนสำคัญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรค เช่น การตรวจทางฮอร์โมน การตรวจสารอนุมูลอิสระ การตรวจภูมิแพ้อาหาร การตรวจระดับทางโภชนาการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Biological Age measurement; Clinical Examination for biological age assessment; Lab test and investigation such as Hormonal profile, Antioxidant status, Food allergy test, Vitamin and Mineral status, etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH