เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002712Sport and Exercise
กีฬาและการออกกำลังกาย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกกำลังกายและกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ การออกกำลังกายที่มีผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ ระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบอื่น ๆ การออกกำลังกายที่เหมาะสมในการลดความอ้วนและโรคต่างๆ สารอาหารที่จำเป็นและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลงของระบบชีวเคมีในร่างกาย เครื่องมือในการออกกำลังกายชนิดต่างๆ เครื่องมือการแปลผล และการติดตามผลของการออกกำลังกายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย


Exercises and sports which appropriate for specific age group. Effect of exercise on biochemical values and effect on various human body systems; cardiovascular, respiration, joint, muscle, endocrine; exercise for weight management; importance of nutrients for exercise and for improving lean mass; study of exercise equipments; interpret and follow up the result of exercise on various part of human body systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH