เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002710Nutrition
โภชนวิทยา
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทบาททางโภชนาการ สารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ และส่วนประกอบต่างๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สารอาหารมหภาค จุลภาคและอาหารเสริม ชนิดของสารอาหารต่างๆ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Role of nutrition such as macronutrient, micronutrient and supplements in Anti-Aging Medicine; production of oxidative stress from metabolism of glucose, carbohydrate, protein, fatty acids and lipid; effect of vitamin, minerals, amino acid, herbs, antioxidant including nutritional management in various health conditions and for better quality of life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH