เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907109Basic Anatomy and Physiology
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของระบบปกคลุม ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบเลือดและอวัยวะสร้างเลือด ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และระบบอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH