เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907108Working System in Health Care Setting and Medical/Nursing Equipment Maintenance
ระบบการทำงานในหน่วยบริการสุขภาพและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์และการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการในหน่วยบริการสุขภาพ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์และการพยาบาล ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH