เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1907107Basic Health Care Techniques for Clients
เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เทคนิคในการช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งฝึกปฏิบัติเทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันให้ปลอดภัยและสุขสบาย   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH