เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907106Nutritional Management System for Clients
ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ส่วนประกอบและคุณค่าของอาหาร ความต้องการสารอาหารของบุคคลในภาวะปกติและเจ็บป่วย ประเภทของอาหารเฉพาะโรค ระบบการจัดการอาหารสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเฉพาะโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อน   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH