เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907105Personal Hygiene and Environment Health
สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะและความเจ็บป่วย ความต้องการการดูแลสุขภาพแต่ละวัย อนามัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแล และระบบบริการสาธารณสุข   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH