เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907104Principles of Laws, Scopes and Ethic in Health Practices
หลักกฎหมาย ขอบเขต และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักจริยธรรมในการช่วยเหลือดูแล จริยธรรมของผู้ช่วยเหลือดูแลและผู้ร่วมงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH