เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1907101English and Medical Terms
ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์
สังกัดพยาบาลศาสตร์, ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ศัพท์ทางการแพทย์ที่จำเป็น   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH