เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001709Microscopic Dermatology
ตจวิทยาจุลภาพ
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
จุลกายวิภาคของผิวหนัง ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ รูขุมขน เยื่อบุหลอดเลือด เส้นประสาท และหลอดน้ำเหลือง ในคนปกติ และในภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ของผื่นผิวหนังกับพยาธิสภาพในโรคผิวหนังที่ พบบ่อย การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์และระดับจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเฉพาะบางโรค


Histology of skin; sebaceous gland; sweat gland; endothelial cell; nerve; lymphatic system in normal and pathological skin condition; by using microscope and electron microscope.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH