เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001705Dermatologic Case Seminar
สัมมนาปัญหาผู้ป่วยตจวิทยา
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การอภิปรายผู้ป่วยเฉพาะรายด้านการวินิจฉัยทางคลินิค การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาพยาธิกำเนิดของโรค และรวบรวมรายงานต่างๆ ในวารสารที่เกี่ยวกับโรคนั้น ๆ


Diagnosis of the patient by working laboratory investigation, pathophysiology, journal club seminar and discussion of interesting cases.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH