เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001802Dermatologic Clinic 4
คลินิกตจวิทยา 4
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การซักประวัติ ตรวจร่างกายทางผิวหนังและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการให้การวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย การให้คำปรึกษาแก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ทางเวชปฏิบัติทั่วไปและเผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


Anamnesis ; physical examination of skin and other related skin disorder; laboratory investigation for diagnosis; treatment of skin disease; including consultation for junior dermatologist, patients and people; publication of academic paper for organization and related institute, this course also provides the medical and academic knowledge to the public including the concerning organization.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH