เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001801Dermatologic Clinic 3
คลินิกตจวิทยา 3
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
้การซักประวัติ ตรวจร่างกายทางผิวหนังและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้การวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วย การให้คำปรึกษาแก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และแพทย๋ทางเวชปฏิบัติทั่วไป


Anamnesis; physical examination of skin and other skin diseases; laboratory investigation for diagnosis; treatment of skin disease including consultation for junior dermatologist, medical students and general physician.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH