เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001703Dermatologic Clinic 1
คลินิกตจวิทยา 1
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
่การซักประวัติ ตรวจร่างกายทางผิวหนังและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้การวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังต่างๆ รวมถึงการใช้เลเซอร์เพื่อช่วยในการผ่าตัดรักษาโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยต่างๆ


Anamnesis, physical examination of the skin and related systems, laboratory investigation for the diagnosis, medical treatment, laser surgery for treatment of common skin disease.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH