เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001700Cosmetics Surgery
ศัลยกรรมเสริมสวย
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิดและโครงสร้างของเนื้อเยื่อ ปฏิสัมพันธ์และการตอบสนองของเนื้อเยื่อ รอยย่นและบาดแผล จากการผ่าตัด ศัลยกรรมตกแต่งหนังตา วิธีการผ่าตัด การฟื้นฟูสภาพของเนื้อเยื่อ การรักษาด้วยเลเซอร์


Skin structure; interaction of tissue reaction; wrinkle treatment and wound management; blepharoplasty, tissue regeneration and laser treatment
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH