เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005241Introduction to Thai Writing
การเขียนภาษาไทยเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเขียนคำศัพท์ การเขียนกลุ่มคำ การเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน การเขียนข้อความ และย่อหน้าสั้นๆ เกี่ยวกับตัวเอง ชีวิตประจำวัน สิ่งรอบตัว และเรื่องที่สนใจ


Basic principles of Thai writing, focusing on lexical items, phrases, simple sentences, to develop skills in writing short messages and paragraphs about oneself, daily life, surroundings and topics of interest.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH