เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005231Reading Comprehension
การอ่านจับใจความ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านจับใจความ องค์ประกอบของย่อหน้า การฝึกอ่านจับใจความสำคัญของงานเขียนประเภทต่าง ๆ


Principles of reading for gist; paragraph structure; and reading for central ideas of various written works.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH