เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005122Conversation in Various Situations
การสนทนาต่างสถานการณ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสนทนาภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับ การให้และการรับบริการ การไปโรงพยาบาล การทำวีซ่า การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวและบุคคลสำคัญในประเทศไทย


Thai conversation in various situations, including providing and receiving services, receiving medical treatment, applying for a visa, giving information about Thailand, its important figures and its tourist attractions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH