เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1005311Characteristics of Thai
ลักษณะภาษาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย คำ การสร้างคำ ชนิดและหน้าที่ของคำวลีและโครงสร้างประโยค ชนิดประโยค ลักษณะสำคัญด้านต่างๆ ของภาษาไทย


Thai sounds and phonology; words and word formation; word classes and functions; phrases and clauses; sentence types and formation; and other major characteristics of Thai.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH