เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560 
1005311Characteristics of Thai
ลักษณะภาษาไทย
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ระบบเสียงในภาษาไทย คำ การสร้างคำ ชนิดและหน้าที่ของคำ โครงสร้างของวลีและประโยค ชนิดของประโยค ความหมายของคำและประโยคในภาษาไทย


Characteristics of Thai, including its phonology, morphology, word-formation processes, parts of speech, word-level and sentence-level semantics, as well as phrase, clause and sentence types, structures and functions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH