เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102433Stereochemistry
สเตอริโอเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102232

Course Description
พื้นฐานสแตติกสเตอริโอเคมี การจําแนกชนิดของสเตอริโอเคมี ไครัลลิตี โปรสเตอริโอ ไอโซเมอริซึม การวิเคราะห์คอนฟอร์เมชัน ไดนามิกสเตอริโอเคมี


Principles of static stereochemistry; classification of stereoisomers; chirality; prostereoisomerism; conformational analysis; dynamic stereochemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH