เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102432Advanced Organic Chemistry
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102232

Course Description
กลไกปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเพริไซคลิก ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ หมู่ปกป้องหมู่ในอินทรีย์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาอินทรีย์สังเคราะห์แนวใหม่


Reaction mechanisms; stereochemistry; pericyclic reactions; free radical reactions; protecting groups in organic synthesis; modern organic synthetic reactions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH