เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102333Heterocyclic Chemistry
เคมีเฮเทอโรไซคลิก
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102232

Course Description
โครงสร้าง คุณสมบัติ การสังเคราะห์ และปฏิกิริยาของสารเฮเทอโรไซคลิกและอนุพันธ์ที่มีธาตุไนโตรเจน ออกซิเจน และซัลเฟอร์ อย่างน้อยสองอะตอม ในวงแหวนสามถึงหกสมาชิก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกในธรรมชาติที่น่าสนใจ


Structures, properties, preparation and reactions of heterocyclic compounds of nitrogen, oxygen and sulfur containing at least two hetero-atoms in three- to six-membered rings; interesting naturally heterocyclic compounds.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH