เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602723Law on Intellectual Property
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวความคิดและประวัติเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาแฟรนไชส์


The concept and history about intellectual property protection; various kinds of intellectual property, especially patent, copyright and trade mark; international intellectual property; licences to use intellectual property and franchise contracts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH