เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102464Industrial Chemistry
เคมีอุตสาหกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ยูนิตออพเพอเรชัน การควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ วัสดุที่ใช้ในทางเคมีอุตสาหกรรม การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตทางเคมี ตัวอย่างกระบวนการผลิตทางเคมีอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม และการควบคุมมลพิษ


Unit operations; automatic process control; materials for industrial chemistry; calculations in chemical process; examples of chemical industry processes; industrial water treatment; pollution control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH