เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102463Computational Chemistry
เคมีเชิงคำนวณ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีทางเคมีเชิงคำนวณและแบบจำลองโมเลกุล การประเมิน ข้อจำกัด และการใช้เคมีควอนตัมและโปรแกรมแบบจำลองโมเลกุล ได้แก่ HMO, CNDO, Ab Initio, โปรแกรมเกี่ยวกับสมดุลเคมี


Theoretical background on computational chemistry and molecular modelling, approximations, limitations and use of quantum chemistry and some molecular modelling programs, i.e. HMO, CNDO, ab initio, program on chemical equilibrium.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH