เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102431Bio-Organic Chemistry
เคมีชีวอินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คุณสมบัติและการดัดแปลงทางการสังเคราะห์ของโมเลกุลทางชีววิทยา คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน เปปไทด์และโปรตีน กรดนิวคลีอิก ตัวอย่างของการใช้เอนไซม์ในการสังเคราะห์ทางอินทรีย์


Properties and synthetic modifications of biological molecules: Carbohydrates, amino acids, peptides and proteins, nucleic acids, examples of the use of enzymes in organic synthesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH