เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102232Organic Chemistry 2
เคมีอินทรีย์ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102231

Course Description
การเรียกชื่อ สมบัติ การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบคาร์บอนิล สารประกอบคอนจูเกต สารประกอบอะโรมาติก สารชีวโมเลกุล สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก


Nomenclatures, properties, synthesis and reactions of carbonyl compounds; conjugated compounds; aromatic compounds; biomolecules; heterocyclic compounds.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH