เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102212Analytical Chemistry 2
เคมีวิเคราะห์ 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102211

Course Description
สเปกโทรสโกปี อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกอิมิชชันสเปกโทรสโกปี เทคนิคโครมาโทกราฟี วิธีวิเคราะห์เชิงความร้อน


Spectroscopy; atomic absorption spectroscopy; atomic emission spectroscopy; chromatographic techniques; thermoanalytical methods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH