เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102311Spectroscopic Methods in Chemistry
วิธีทางสเปกโทรสโคปีในเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 1102212

Course Description
สเปกโทรสโกปีเบื้องต้น อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมตรี


Introduction to molecular spectroscopy: ultraviolet-visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH