เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1701341Cosmetic Marketing
การตลาดเครื่องสำอาง
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของการตลาดเครื่องสำอางด้วยมาเก็ตติ้งมิกซ์ ส่วนแบ่งการตลาด การวิจัยตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค


Fundamental of cosmetic marketing; marketing mixed; marketing shared; marketing research and consumer behavior.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH