เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303709Seminar
สัมมนา
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกสัมมนาเกี่ยวกับ ทฤษฎี การนำไปใช้ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


Seminar on theories; practices and application of current issues of information technology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH