เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1303705Information Technology Research Methodology
กระบวนการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการทำวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการเขียน การนำเสนอ


Basic research methodology, research and technical writing techniques and presentation skills.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH