เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1302212Computer Programming
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การเขียนอัลกอริทึม การใช้ฟังก์ชั่น การเขียนเงื่อนไข การใช้คำสั่งต่าง ๆ


Concept of programming input/ output, selection and multiple selection structures, repetition structure, data structure and function.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH