เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1302383Web Programming
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาการเขียนโปรแกรมคำสั่งการใช้งานบนเว็บเพื่อให้เว็บเพจเป็นรูปแบบไดนามิก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ศึกษาการเขียนโปรแกรมคำสั่งในกลุ่มฟรีแวร์และในกลุ่มเชิงพาณิชย์ รวมทั้งศึกษาระบบฐานข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล ระบบศึกษาความปลอดภัยฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงการเขียนโปรแกรมคำสั่งกับฐานข้อมูล


Introduction to interactive, event-driven and dynamic web development; web programming with freeware and commercial tools; web-database development with secure interactions cycle, work product and project management, software testing, software quality assurance, software maintenance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH