เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1502331Optical Communications
การสื่อสารด้วยแสง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติของการสื่อสารด้วยแสง หลักการ โครงสร้าง การผลิต คุณสมบัติ การทดสอบ และ การวัดประสิทธิภาพของใยแก้วนำแสง เครื่องกำเนิดสัญญาณแสงและเครื่องรับ หลักการ อุปกรณ์ และการออกแบบระบบการสื่อสารด้วยแสง


History and principles of optical communication; structures, production, characteristics, and testing of optical fibers; optical transmitters and receivers; optical equipments and design.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH